Rapport av Inger Ottosson och Anna Johansson

Under hösten genomförde Attention Stockholms län en enkät för att få svar på hur föräldrar upplever skolan inom länet.