Attention Stockholms län arbetar för att ge människor med NPF och dess anhöriga det stöd och vägledning de behöver.

Länsföreningen arbetar främst intressepolitiskt, särskilt gentemot regionen, men stödjer även lokalföreningarna och deras medlemmar. Föreningen finns representerad i flera samverkansråd inom regionen, tex psykiatribeställarna, BUP samt Habilitering och Hälsa.


Alla är välkomna!

I Stockholms län finns elva lokala Attentionföreningar som tillsammans har ca 4000 betalande medlemmar.

Vill du veta vilken lokalförening som är närmast dig? Läs mer här: https://attention.se/om-oss/vara-lokalforeningar/

Oavsett vilken lokalförening du är medlem i är du välkommen att delta på de olika medlemsaktiviteterna, föreläsningar och utbildningar som erbjuds.

Länets lokalföreningar samarbetar för att på bästa möjliga sätt kunna möta de olika behov och önskemål som medlemmar och intressenter har. Länsföreningen stöder och samordnar denna verksamhet och arbetar på lokalföreningarnas uppdrag i frågor som rör alla lokalföreningar, t.ex. hur vård och habilitering samt kollektivtrafiken i länet fungerar.

Attention Stockholms län är liksom lokalföreningarna är en del av Riksförbundet Attention.