Dagen inleddes med att Inger från Attention Haninge Tyresö gick igenom resultatet på skolenkäten. På eftermiddagen fokuserade vi på samverkan mellan länet och lokalföreningarna och spånade på vad vi kan lyfta framöver inom skola, sjukvård, kollektivtrafik och kultur. 

Samverkan

Hur tycker ni att vår samverkan fungerar i dagsläget?

 • Samverkansdagar uppskattas då det är ett bra tillfälle att mötas och berätta vad som är på gång i de olika föreningarna. 
 • Projekt tillsammans med lokalföreningarna är bra. 
 • Svårighet med att veta vilka mejladresser som är rätt. Be Jennifer på Riksförbundet mejla ut förtroendevaldas kontaktuppgifter.
 • Mejla ut anteckningar/sammanfattningar efter varje styrelsemöte och samverkansdag.
 • Nyhetsbrev skickas ut kvartalsvis. Mejlutskick oftare vid behov.
 • Inkludera information om skolfrågor i nyhetsbrev. Även lokalföreningar kan höra av sig om de har frågor dvs inte bara medlemsrådgivningen.
 • Ställa frågor och inkludera diskussionspunkter i nyhetsbrevet som är bra att lokalföreningarna tar upp på deras egna styrelsemöten. 
 • Besöka lokalföreningar som inte är så aktiva – Länet kan göra en turné.
 • Förening kanske kan få sponsring för att ta emot andras medlemmar. 
 • Vore trevligt om alla medlemmar kan besöka andra lokalföreningars aktiviteter. 
 • Schema för lokalföreningarna – team-app funkar inte alltid. Behöver ha tillgång. 
 • Malin Ekström föreläsare tillsammans med sin 19-åriga dotter– energikraft. Du jag och andra -från ofrivillig skolfrånvaro till nybliven student – föreläsning om skolfrågor. 2 veckor för digitalt. Lokal för föreläsningen? ST: Paulsgatan har lokal. 
 • Birgitta tar fram ett årshjul för olika teman. 

Skola

Baseras på lokalföreningarnas eget intresse och är deras ansvar eftersom skolan är kommunalt styrd. Länet kan hjälpa föreningarna med kontakt. 

Inger kan ha en skola för de som har intresse för skolfrågor i olika lokalföreningarna. 

Bra med en kontaktperson i skolfrågor i lokalföreningar.

I september skoltema med en föreläsning då vi tar in en föreläsare. Planera datum för föreläsning i januari 2024. Alla kan hjälpas åt att sprida det till skolor. 

Vård

Socialtjänstlagen skrivs om och kommer presenteras under 2024.

Samarbete med Anna Johansson som nu jobbar på Adhd-center. De har efterfrågat en broschyr med kontaktuppgifter till våra lokalföreningar.

Dålig kunskap om NPF i psykiatrin – mentalskötarna behöver mer kunskap.

Olika krisplaner från tex. Psykiatrin och Wemind. Krisplan – individens egna krisåtgärder. Vårdplan – plan för hur vården ska agera.

Kontakta Psykiatrin Södra. 

Wemind har blivit uppförhandlade av SLSO. 

Förslag på enkätfrågor att skicka ut till våra medlemmar:

 1. Har du kontakt med psykiatrin? Ja/nej 
 2. Vilken psykiatrimottagning tillhör du? Capio, Wemind, Regionen, Prima, Aleris
 3. Är du nöjd med din vård?
 4. Vad är orsaken till det?
 5. Får du vårdplan/krisplan? (Krisplan – individens egna krisåtgärder. Vårdplan – plan för hur vården ska agera i.)
 6. Har du tillgång till din vårdplan och eller krisplan?
 7. Samma vårdgivare?
 8. Övriga synpunkter?

Kultur – konst, dans, teater, musik

Samarbete med Dieselverkstaden?

 • Tillgänglighet. Scenkonst är inte bara till för besökarna utan även utförarna. Östra teatern har teater med NPF-fokus – Skuggsyskon, Autist javisst, Churchill var inte heller klok är några av dem. Önskar samarbete med uppsättningen av Churchill var inte heller klok vars tema är Arbetslöshet och NPF.
 • Prova på målarkurs – med vernissage och utställning – vår och höst. Möjlighet att prova på dans vid samma tillfälle.

Kollektivtrafik

Samtrans – olika förare varje dag vilket skapar otrygghet. 

Bjuda in dem till utbildning om NPF och utbrott. Tidigare utbildningsmaterial riktat till scouterna som skulle kunna återanvändas med vissa ändringar.

Färdtjänst – säkerhets och trygghetsfråga för både passagerare och förare. Ingen kamera i färdtjänstbilar. 1 april 2024 Samtrans blivit upphandlade inom SLSO. Kontakta Trafikförvaltningen för att trycka på politiskt.