Hur har det gått för er förening under pandemin? Hur ser det ut framåt?

Attention Huddinge/Botkyrka/Salem:

Har upplevt att det varit svårt att nå medlemmarna online. Legat lågt och fokuserat på att klara styrelsearbetet. Har 2 Facebookgrupper, 1 formell och en mer informell.

Attention Nacka-Värmdö:

Har under pandemin haft digitala träffar- anhörig, förälder och caféträffar. Har upplevt att styrelsemötena har varit mer effektiva samt att det är högre närvaro på mötena.

Har haft en kick-off på Skepparholmen för styrelsen. Delat in styrelsen i 2 områden, 1 som arbetar intressepolitiskt och 1 som arbetar med medlemsverksamheter och marknadsföring.

Planerar för tacokväll samt julpyssel.

Haninge-Tyresö:

Har upplevt svårigheter med medlemsverksamheten under pandemin. Lärt sig använda digitala medel. Sätter igång föräldraträffar, 2 st i Haninge och 2 i Tyresö i samråd med kommunen.  Inger har tagit fram ett material som hon gärna utbildar inom, om det är flera lokala föreningar som vill använda materialet.

Sätter igång besöksverksamheten igen via frivården.

Planerar en föreläsning om hjälpmedel med Jenny Ström.

Sollentuna:

Har en liten styrelse som stundtals haft svårt med digitala plattformar. Har haft en digital föreläsning, medlemsmöte samt möte med parasoll (personligt ombud)

Globen:

Har en sluten facebookgrupp för att få till en dialog med medlemmarna. Hade innan pandemin föräldrapromenader. 

Har haft 2 föreläsningar (digitalt) med Bella Stavsnäs. De var väldigt uppskattade och kommer att återkomma.

Den 27/11 kommer en ”Stilla dag” i Markuskyrkan att äga rum. Dagen vänder sig till föräldrar. Har även haft tysta promenader.

Upplever det svårt att söka bidrag, vet inte riktigt vart de ska vända sig.

Övrigt:

Ansökan om försörjningsstöd lyfts, av Nacka-Värmdö, då det är flera medlemmar som upplever det som väldigt krångligt och därför kanske missar sin försörjning. Frågan är vad vi kan göra åt det?

Personligt ombud diskuteras som en möjlig väg att få stöd i ansökan.

Uppkommer ett förslag om att ha en föreläsning kring personliga ombud.

Vi delar med oss av de erfarenheter vi gjort, vad har varit svårt, bra, har vi lärt oss något nytt?

Bestäms att:

  • nästa samverkansdag blir den 28/11 i Huddinge kl 10.30-15.30
  • En Attentiondag på Skansen ska gå av stapeln i vår. Karina och Birgitta tar tag i det. Mer info kommer.
  • Att se över om det går att ordna en valberedning som kan verka för fler lokala föreningar då Huddinge/Botkyrka/Salem och Globen står utan.

Riksförbundets skolkampanj diskuteras men inget av vikt kom fram. Vi pratar även om hur vi ska gå tillväga nu när restriktionerna upphävs, fysiska träffar eller ej? Kan man kräva att deltagare är vaccinerade? Landar i att sunt förnuft och hålla avstånd är en bra strategi.

Länk till den nya lagen om distansundervisning:

Skolverket svarar på frågor om distansundervisning

Filmen på Ylva i Almedalen är tyvärr inte tillgänglig längre.

Länk till information om personligt ombud:

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/redovisning/statsbidrag-personligt-ombud-lagesrapport-2020.pdf