Stockholms läns olika föreningar samlades för att uppdatera varandra om vad som sker i de olika lokalföreningarna. 

Sollentuna

Två nya i styrelsen som främst är intresserade av skolfrågor. 

Aktiviteter: NPF-häng. Anhöriggrupp – många i höstas. Inget intresse i våras. 

Stockholm

Aktiviteter/Projekt: Stress och mindfulnesskurs finansierat av Arvsfonden. 

Tidigare lyckat projekt Känslogrejen av Johan och Nicole.

Se mer aktuella aktiviteter på https://attention-stockholm.se

Huddinge Botkyrka Salem

Två nya i styrelsen. Johanna medverkade på samverkansdagen för första gången. Hon har särskilt intresse för skolfrågor.

Aktiviteter: Familjepicknick i juni. 

Huddingedagen.

Har inlett samarbete med Hyresgästföreningen för att starta en NPF-anpassad biosalong. 

Kort om tid att planera när torsdagsmötena en gång i månaden ligger nära inpå aktiviteterna. 

Nacka Värmdö

Elin är ny i styrelsen. 

Aktiviteter: Aktivitet för vuxna med varannan gång biljard, varannan gång bowling.   

3 juni Skansen. Går det att anordna en Attentiondag på Skansen framöver? Vid dyrare aktiviteter ska deltagare vara medlemmar för att få betalt inträde av föreningen. 

17 juni grillning i Hellas. 

Under hösten Tom Tits.

I november Taco kväll. 

Fotopromenader/fotokurs.

Kick-off på Skeppsholmen med tema intressepolitik.

Promenera mera. Frågan lyftes kring hur hemmasittare nås. Anhörigkonsulenterna kan eventuellt hjälpa till att sprida aktiviteten.

 2 maj var det en lyckad samtalsträff för vårdnadshavare i Värmdö kommun på tema skola. Fem politiker kom och lyssnade på föräldrar som delade med sig om deras livssituation med fokus på barn med NPF.

Södertälje Nykvarn

11 maj föreläsning om LSS i ABF-huset Södertälje.

Revisor men ingen valberedning.

Haninge Tyresö

På hemsidan kan en skicka in frågor till politiker.

Samarbete med Habiliteringen om aktiviteter. 

NPF-säkra kommunen?

Slutet av maj grillning för familjer. 

I september är det tema skola – med fokus på hemmasittare och långtidsfrånvaro. Författare som skrivit bok i ämnet ska föreläsa. 

Odla i pallkrage får material från kommunen. Målgruppen är äldre och det blir fokus på lättodlade grönsaker. 

Elsie har tidigare föreläst om ADHD på fängelser. Pausades under pandemin men ska återupptas.

Annat som lyftes var önskemål om ett möte eller en samverkansdag med mer information om vilka fonder och bidrag som finns att söka. NPF-vänlig information. Bjuda in Jonas Griberg – LJG konsult? 

Tack till alla som var med på Samverkansdagen

och gjorde den fantastisk!


Workshop med Elin Pietras

Upplägg under eftermiddagen

Kl 13.00 – 13.20 Folkbildningsutvecklare, vad är det? Hemsidans utveckling.

Kl 13.20 – 13.50 Exempel på lyckade (och mindre lyckade) aktiviteter

Kl 13.50 – 14.10 Paus och bensträckare

Kl 14.10– 14.40 Grupparbete kring olika teman

Kl 14.40 – 15.00 samling och återkoppling

 

Min roll – Folkbildningsutvecklare

 • Hitta metoder och verktyg samt ta fram material från projekten
 • Utveckla cafékvällar och medlemsföreläsningar
 • Handledning av gruppledare (digitalt)
 • Sprida goda exempel från lokalföreningar –          
 • Utveckla hemsidan riktat till lokalföreningar https://attention.se/forlokalforeningarna2/

 

Erfarenheter av att anordna aktiviteter för medlemmar/målgrupp

Berätta för de du sitter närmast om aktiviteter som du/din förening har anordnat som har varit lyckade:

 • Vad gjorde du/ni för aktivitet?
 • Vad var responsen hos deltagarna?
 • Vad tror du det var som gjorde aktiviteten lyckad?

Dela gärna med dig av ett mindre lyckat exempel också! Vad gick fel?

 

Framgångsfaktorer

Vi listar gemensamt framgångsfaktorer i att anordna aktiviteter för medlemmar/målgrupp.

 

Grupparbete

Vi delar in oss i små grupper med tema 

 1. marknadsföring
 2. aktiviteter för olika åldrar
 3. skapa delaktighet 

I de små grupperna hjälps vi åt att komma på bra förslag för att utforma aktiviteter som passar våra medlemmar och hur vi kan nå ut och skapa delaktighet.


Minnesanteckningar från workshop 7/5 med Elin Pietras

      Att anordna aktiviteter – möjligheter och svårigheter

Vi listar gemensamt framgångsfaktorer i att anordna aktiviteter för medlemmar/målgrupp.

Framgångsfaktorer:

 • Att det är baserat på lust – vad medlemmar vill ha!
 • Att anordna saker som är mindre kravfyllda, till exempel mingelträffar där man kan komma när man vill.
 • Tydligt vilken slags träff det är: vad, när, hur, vad förväntas av mig.
 • Fokus kan vara att bara träffa andra och prata, behöver inte alltid vara material, föreläsningar etc.
 • Följa medlemmarnas behov.
 • Ha öppna träffar, men alltid samma dag och tid.
 • Gäller att sänka tröskeln – har man väl kommit en gång så finns det större chans att man kommer igen.
 • Tålamod, håll i och håll ut. Ibland tar det ett tag innan deltagare kommer.
 • Om bjuda in politiker, bjud inte bara nämndordföranden, utan alla nämndpolitiker. Det kommer flera och de ”tar med” varandra.
 • Ha en väldigt låg ribba, kommer det bara en så var det viktigt för den personen.
 • Om föräldraträffar, se till att barnen kan vara med. 
 • Jobba med andra aktörer, t ex lokala bibliotek.
 • Folk har blivit bekväma (eller ser nya möjligheter) – träffas gärna digitalt.
 • Tänka sig in i medlemmars situation, vad har de för behov, kan vi möte det.
 • Gratis är gott – bjud på mat eller roliga aktiviteter (som t ex paintball, bowling).
 • Ha teman som lockar. Ett exempel är medicinprat med läkare.

Hur utformar vi aktiviteter som passar våra medlemmar i olika åldrar, hur vi kan nå ut med marknadsföring och hur skapar vi delaktighet?

Marknadsföring:

 • På hemsidan och Facebook.
 • Skicka medlemsbrev (t ex 1 gång/kvartal).
 • Skicka mail.
 • Nya medlemmar får utskick med information om aktiviteter.
 • Annonser i lokal tidning (Mitt i) – särskilt bra för att nå äldre.
 • Gå ut i väst/tröja med Attentionlogga och prata med folk.
 • Vara med på föräldramöten på förskola/skola. Även kommundagar, lokala mässor etc.
 • Sprida sin folder där folk är t ex bibliotek, vårdcentral., BVC.
 • Göra utskick med ett vackert kort med t ex vårens aktiviteter.
 • Sprida genom ”kompisföreningar”, autism, ocd etc.
 • Använda kommunens evenemangskalender.
 • Ha informationsbord på t ex bibliotek.
 • Anordna något specifika dagar som t ex NPF-dagen, nationaldagen, Lucia.
 • Nå ut genom kommunens anhörigkonsulenter.

Nå olika åldrar:

 • Ha arbetsgrupper för olika åldrar med enbart fokus på den gruppen det gäller. Tar också tillvara på engagemang hos den aktiva medlemmen.
 • Ha gruppträffar för olika åldrar samtidigt, t ex ha föräldraträffar och barnaktiviteter parallellt.
 • En grupp som är svår att nå är syskongrupper, lättare när de är vuxna och har kunnat processa sin uppväxt och syskonroll lite.

Delaktighet:

 • Nya medlemmar får brev där de får veta dels vad som händer i föreningen, men också att de gärna får höra av sig med förslag och önskemål.
 • Ringa nya medlemmar och prata.
 • Vid en aktivitet kan man fråga de som deltar vad mer de skulle vilja göra. 
 • Anordna en tävling där bäst förslag på aktivitet vinner ett pris.
 • Ha en ”önskebrunn” på hemsidan, där man kan skriva in vad man önskar se/göra.
 • Kan vara bra att fråga med alternativ, t ex vill du fiska, gå på bio eller bowla. Fråga på Facebookgruppen.
 • Skicka en enkät i anslutning till någon specifik händelse och där även fråga efter förslag på aktiviteter.
 • Ringa till de som nyligen har deltagit i en aktivitet eller grupp för att höra om fler förslag.

Kloka tankar och bra förslag!

//Elin