Arkivet för Kategori: Nyheter

Skolenkät 2023

Under hösten genomförde Attention Stockholms län en enkät för att få svar på hur föräldrar upplever skolan inom länet. Du kan läsa rapporten här!
Läs mer 

Vårens aktiviteter för unga och vuxna hos Attention Stockholm

Läs mer om vårens aktiviteter och samtalsgrupper hos Attention Stockholm.
Läs mer 

Fina filmer om hur det kan vara att leva med NPF

Se filmerna här!
Läs mer 

Diagnos, och sen då?

Webbkurs från habilitering och hälsa För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om […]
Läs mer 

Paralife café

Vi hjälper unga med funktionsnedsättning in i arbetslivet och arbetar för ökade resurser till paraidrotten.  Genom att se möjligheter i […]
Läs mer 

Självhjälpsguide för personer med ADHD

Om projektet ADHD på jobbet Under tre år fick Attention möjlighet att fördjupa sin kunskap om ADHD och annan NPF […]
Läs mer