Om projektet ADHD på jobbet Under tre år fick Attention möjlighet att fördjupa sin kunskap om ADHD och annan NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) kopplat till arbetslivet, med huvudmål att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet. Under projektet såg vi ett stort behov av ökad kunskap om NPF, både för personer med ADHD och för arbetsgivare. Genom tips, information och strategier utifrån målgruppens egna erfarenheter skapades bland annat en webbplats, flera filmer, informationsmaterial och den här guiden. Allt finns samlat på attention.se/jobbportal där du också hittar annat fördjupningsmaterial om arbete och NPF. Ett stort tack riktas slutligen till projektets referensgrupp, som bidragit till innehållet i guiden. Många kloka personer med egen diagnos eller erfarenhet av att stötta människor med ADHD ute i arbetslivet. 

Läs mer här: https://attention.se/wp-content/uploads/2021/03/attention_ADHD-pa-jobbet-_sjalvhjalpsguide.pdf