Vi hjälper unga med funktionsnedsättning in i arbetslivet och arbetar för ökade resurser till paraidrotten. 

Genom att se möjligheter i stället för svårigheter vill vi inspirera arbetsgivare, idrottsvärlden och samhället i stort att arbeta för tillgänglighet.

Vår vision är ett tillgängligt samhälle som ger barn och unga med funktionsnedsättning förutsättningar att drömma samma drömmar om idrott, jobb och gemenskap som alla andra.

Därför öppnar vi världens kanske första sportcafé med fokus på paraidrott, en mötesplats där alla i cafépersonalen har en funktionsnedsättning. All överskott går till parasporten.

Läs mer här:

https://paralife.se