Inspelad föreläsning: Mor och dotter berättar om OCD

Kela lever med OCD och Ulrica är hennes mamma. Hur är det att leva nära någon med OCD? Hur påverkas relationen? Hur är det att försöka hjälpa sin dotter?
Hur är det att vara beroende av sin mamma p.g.a. OCD?

Ta del av föreläsningen nedan!