Arkivet för Etikett: förälder

Samtalsgrupp för föräldrar i höst

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp med andra föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning?
Läs mer 

Inspelad föreläsning: Mor och dotter berättar om OCD

Hur är det att leva nära någon med OCD? Hur påverkas relationen? Hör Kela och Ulrica berätta om deras upplevelser.
Läs mer 

Skolenkät 2023

Under hösten genomförde Attention Stockholms län en enkät för att få svar på hur föräldrar upplever skolan inom länet. Du kan läsa rapporten här!
Läs mer