Lär dig mer om dig själv!

Karolinska Institutet och Kind har skapat en digital plattform de kallar ICF CoreSets-plattformen. Den kan användas för att se hur personer med diagnoserna autism och adhd fungerar i sin vardag, och hur de påverkas av sin omgivning.

För som många vet, personer med samma diagnos kan vara väldigt olika. De kan ha helt olika styrkor och utmaningar, och behöva hjälp med olika saker. På ICF CoreSets-plattformen får personer med adhd och/eller autism svara på frågor om sina styrkor och svagheter och hur vardagen fungerar.

Genom att vara med i Kinds studie om ICF-Core Sets kan du synliggöra och kartlägga dina förmågor.

Begreppet funktion handlar om hur en individ i samspel med sin miljö kan hantera sin vardag och samhällets krav och förväntningar. För att få en bild av en individs hälsa och livskvalitet är funktion en avgörande aspekt, inte minst hos personer med adhd och autism. Funktionsbegreppet är centralt för att se en individ utifrån ett helhetsperspektiv och inte enbart fokusera på diagnos och symtom.

Hur går det till?

  • Ingen annan än du och projektets forskare kan se dina svar.
  • Studien skickar en länk till frågorna med e- post.
  • Det brukar ta ungefär 1–2 1⁄2 timmar att svara på alla frågor.