Ordförande: Johan Hedelin, Stockholm, telefon 076-949 78 60

mail: johan@attention-stockholmslan.se

Vice ordförande:

Kenny Kvarnström, Huddinge, telefon 073-982 36 06

mail: kenny@attention-stockholmslan.se

Sekreterare:

Margareta Hedström, Huddinge (sekreterare), telefon 070-232 93 45

Kassör:

Lasse Camehagen, Danderyd (kassör), telefon 070-250 54 72

Övriga ordinarie styrelseledamöter:

Therese Netzell, Tierp

Jonna Svensson, Sollentuna

Per Larsson, Nacka

Annika Brar, Stockholm

Calle Dahlström, Stockholm

Suppleanter i styrelsen:

Annika Odén-Frisk, Haninge

Petra Matha, Sundbyberg

Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.

Auktoriserad revisor:

HQV (Katarina Nyberg)

Lekmannarevisor:

Ylva Johnsson (ersättare Annika Gryhed)

Valberedning:

Birgitta Johansson (sammankallande, telefon 073-074 09 65), Sofia Myhrman, Lasse Dahlqvist, Stefan Johansson och Mikael Eliasson