Ordförande: Kenny Kvarnström telefon 073-982 36 06

Vice ordförande:

Birgitta Nordfors- Johansson – Attention Nacka-Värmdö

Sekreterare:

Anna Johansson Attention Haninge/Tyresö

Kassör:

Eva Eggeby- Attention Sollentuna/Väsby

Övriga ordinarie styrelseledamöter:

Anders Pemer – Attention Huddinge/Botkyrka/Salem

Therese Netzell – sakkunnig

Per Larsson – Attention Nacka/Värmdö

Catharina Hellerstedt

Mari-Louise Berglund – Attention Haninge/Tyresö

Suppleanter i styrelsen:

Annika Odén-Frisk, Haninge

Stefan Johansson- Attention Södertälje-Nykvarn

Auktoriserad revisor:

HQV (Katarina Nyberg)

Lekmannarevisorer: Elin Valentin, Attention Nacka/Värmdö och Charlotte Frank, Attention Globen med omnejd

Valberedning:

Isabelle Hedander- Attention Nacka/Värmdö samt Lisel Humla sjöstedt, Attention Huddinge/Botkyrka/Salem