Ordförande: Kenny Kvarnström telefon 073-982 36 06

Vice ordförande:

Birgitta Nordfors- Johansson – Attention Nacka-Värmdö

Sekreterare:

Anders Pemer- Attention Huddinge/Botkyrka/Salem

Karina Braun, adjungerad

Kassör:

Per Larsson- Attention Nacka-Värmdö

Övriga ordinarie styrelseledamöter:

Therese Netzell, Tierp

Eva Eggeby- Attention Sollentuna-Väsby

Anna Johansson- Attention Haninge-Tyresö

Suppleanter i styrelsen:

Annika Odén-Frisk, Haninge

Petra Matha, Sundbyberg

Cecilia Odelsparr- Attention Stockholm

Stefan Johansson- Attention Södertälje-Nykvarn

Auktoriserad revisor:

HQV (Katarina Nyberg)

Lekmannarevisorer: Jonna Svensson- Attention Sollentuna-Väsby

Sofia Myhrman- Attention Nacka-Värmdö

Valberedning:

Vakant