Måndag 6 september kl 19.00 informellt styrelsemöte (zoom)

Torsdag den 9 september kl 9.30 möte med föreningarna vi delar lokal med

Måndag den 13 september kl 9.00 möte med Regionens bidragsgrupp

Måndag den 20 september kl 17.30 ordförandestämma med Funktionsrätt Stockholm

Lördag den 25 september samverkansdag, se inbjudan under fliken “Aktuellt”

Söndag den 26 september barnrättsdag arrangerad av Funktionsrätt

Måndag den 30 september ordförandestämma med Funktionsrätt Stockholms län

Onsdag den 20 oktober kl 19-21 formellt styrelsemöte (zoom)

Måndag den 15 november kl 19 informellt styrelsemöte (live)

Lördag den 20 november (preliminärt) samverkansdag (ev Söndag den 21 november istället)

Måndag den 22 november ordförandestämma Funktionsrätt Stockholms län

Torsdag den 16 december kl 18 informellt styrelsemöte (live)