Diagnos och sen då?

Tisdag 11 juni 13.00-15.30 bjuder Habilitering och Hälsa in till en föreläsning där de informerar om:

• habilitering – hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
• ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
• kommunernas stöd och hur man får del av det
• hjälpmedel och hur man ansöker om det
• stöd i skolan
• anhörigstöd

Klicka här för att komma till anmälan

Sista dagen att anmäla sig är 4 juni!