Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreläsningen tar upp följande frågor: Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats?

Syftet med föreläsningen är att ge uppdaterad information om gällande regelverk så att du är bättre förberedd inför kontakten med din kommun.

Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Målgrupp Närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning Tid Torsdag 24 november 2022 klockan 14.00–16.00
Plats
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Kursledare Arrangör Helena Bjerkelius, socionom Habiliteringens resurscenter

Anmälan

habresurscenter.slso@regionstockholm.se

08-123 351 50 Senast 17 november på habilitering.se/kurskatalog