Vårdgivarguiden

Från och med den 1 juni börjar flera förändringar att gälla som rör vårdutbudet vid barn och ungas psykiska ohälsa. 

Region Stockholm har genomfört flera utredningar och uppföljningar av vården inom psykisk ohälsa för barn och unga 0 – 17 år. Slutsatserna visar på behov av förändringar i vårdutbud, mer jämlikt fördelad vård över länet och utvecklade arbetssätt för en mer sammanhållen vård där patienten står i centrum. Några förändringar är redan införda, andra är planerade att införas i närtid och vissa förändringar som påbörjas nu kommer att ta tid att fullfölja. Det här gäller från och med 1 juni 2022.

Läs mer här: https://vardgivarguiden.se/nyheter/2022/maj/1-juni-forandrat-vardutbud-barn-och-ungas-psykiska-ohalsa/