Antalet barn som får vård för adhd, autism eller båda diagnoserna har ökat kontinuerligt under det senaste decenniet. I Stockholms län fick fyra procent av barn och ungdomar mellan 0 och 17 år vård för adhd år 2020. Motsvarande siffra för autism var 1,8 procent.  I absoluta tal har vårdkontakterna för adhd och autism ökat allra mest bland pojkar som antingen har adhd- eller autismdiagnos eller båda. Den största relativa ökningen står flickorna för.

Läs mer här: https://www.folkhalsoguiden.se/nyheter/allt-fler-barn-och-unga-far-diagnos-inom-adhd-eller-autism/