Ett hållbart arbetsliv

När du ska välja utbildning eller yrke är det naturligt att du utgår från dina intressen och talanger. Men det är också viktigt att du tänker på din egen hälsa och känner till regler kring arbetsmiljön. Annars riskerar du att välja en inriktning som kan ge dig problem i framtiden.

Läs mer här:

https://www.jobbafrisk.se